Gamla Uppsala Karta

gamla uppsala karta

Kungshögarna ArkeologiGamlaUppsala 70 Gamla Uppsala Karta Val 2014.

Truls Arnvidsson karta över Gamla Uppsala från 1709. 1 Gamla Uppsala Uppsala karta hitta.se.

File:Karta över Uppsala, 1920, Nordisk familjebok. Wikimedia Gamla Uppsala Uppsala karta hitta.se.

Karta över Gamla Uppsala bys mark från 1640 (från Rahmqvist 1986 Uppsala Gävle Järnväg (UGJ).