Uppsala Stift Karta

uppsala stift karta

Knivsta pastorat ingår i Uppsala stift Knivsta pastorat Uppsala stift – Wikipedia.

Om Uppsala stift Uppsala stift Västerås stift – Wikipedia.

Rapport från Strängnäs stift – POSK Svenska kyrkans stift – Wikipedia.

Om Uppsala stift Uppsala stift File:Dioceses of Church of Sweden.svg Wikimedia Commons.